ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
   Начало   |   За нас   |   Дейности   |   Оборудване   |   Перспективи   |   Връзки   |   Статии   |   Контакти ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
"ЕлТро-ВР" ЕООД
Фирма "ЕлТро-ВР" ЕООД е учредена през 2008 г. със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул."Феликс Каниц" №9Б.

Фирмата е регистрирана по ЗДДС.

"ЕлТро-ВР" ЕООД стартира дейността си със следните услуги:

 • изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.;
 • изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи;
 • изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти;
 • абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Целта която фирма "ЕлТро-ВР" ЕООД си е поставила е комплексно обслужване на клиентите. За постигането на тази цел фирмата планира в най-скоро време да разшири спектъра на дейността си с нови услуги.
Дейности
 • "ЕлТро-ВР" EООД извършва всички видове електро-инсталационни дейности и изгражда всякакъв тип и стандарт инсталации. Фирмата ще удовлетвори всички изисквания, касаещи електрификацията на Вашето жилище, търговски или промишлен обект - от изграждане на електрическа мрежа и тестването и до отстраняване на всякакви повреди.
 • Редовното тестване на елекрическата мрежа и компонентите и, както и своевременото отстраняване на възникнали повреди, гарантира Вашата безопасност и е свидетелство за качествено обслужване.
 • При изпълнение на договорените обекти фирмата работи по предварително изготвен и съгласуван с другите изпълнители, проектанти и инвеститор график, включително и по отношение на работно време.
 • "ЕлТро-ВР" EООД работи по различни стандарти, съгласно изискванията на клиента.
 • Фирмата работи по идеи и желания на клиента (стига те да не противоречат на духа и изискванията на валидните и зададени стандарти и на закона).
 • Фирма "ЕлТро-ВР" ЕООД извършва: монтаж на кабелоносещи скари, PVС тръбна разводка, изкъртаване на канали за гофрирани тръби и направа на легла за конзоли и разпределителни кутии, монтаж (изковаване) на кабели под мазилка, изграждане на инсталации зад гипсокартон, в гофрирани тръби, монтаж на ключове и контакти, монтаж и смяна на автоматични предпазители, дефектно токови защити, вкопаване на контакти и монтаж на нови контакти, електрически табла, монтаж на осветителни тела, прожектори, ремонт и поддржка на съществуващи електрически инсталации...
 • Фирмата е оборудвана с подходяща съвременна техника за задачите, които изпълнява.
Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика